Poslovni kompleks sa opremom u Varvarinu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Gornji Katun OpštinaVarvarin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima 1 prodaje imovine Privrednog društva „AGROSIT SEMENARSTVO“ DOO-u stečaju Ul.Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina koju po celinama čine:

Kompleks Klanica pilića u Varvarinu koju čine:
1. Objekat hemijske industrije-Klanica ,površine 2560 m2,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.1 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun. Objekat je spratnosti prizemlje i nalazi se na k.p. 4033 KO Gornji Katun.
2. Objekat hemijske industrije- Upravna zgrada,površine 1153 m2,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.2 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
3. Objekat hemijske industrije- Portirnica,površine 82 m2,izgrašena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.3 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
4. Radionica ,površine 177 m2.koja je izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.4 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
5. Vaga ,površine 14 m2,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.5 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
6. Kafilerija ,površine 537 m2,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,oupisana kao bjekat br.6 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
7. Prečistač otpadnih voda ,površine 25 m2.,izgrađen na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisan kao objekat br.7 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
8. Energana ,površine 357 m2.,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.8 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
9. Trafostanica ,površine 18 m2.,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.9 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
10. Trafostanica ,površine 16 m2.,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.10 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
11. Bunarska kućica ,površine 39 m2.,izgrađena na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisana kao objekat br.11 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
12. Objekat za dezinfekciju vozila ,površine 50 m2.,izgrašen na k.p. 4033 KO Gornji Katun,upisan kao objekat br.12 u listu nepokretnosti 896 KO Gornji Katun.
13. Oprema ,inventar,zalihe,viljuškar,sekundarne sirovine-po popisnim listama.
Napomena:Svi objekti su izgrađeni na K.P.4033 KO Gornji Katun koja je upisana u listu nepokretnosti broj 896 KO Gornji Katun kao građevinsko zemljište izvan građevinskog područja ukupne površine: 5.00ha, 45.00a, 42.00m2, u državnoj svojini. Početna cena: 59.936.309,86 dinara. Depozit: 31.545.426,24 dinara.

Način prodaje: Javnim nadmetanjem.