Poslovni kompleks u Aleksandrovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje5
AdresaKO Aleksandrovac OpštinaAleksandrovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima 5 prodaje imovine Privrednog društva „AGROSIT SEMENARSTVO“ DOO-u stečaju Ul.Miće Milića bb, 37230 Aleksandrovac. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina koju po celinama čine:

Fabrika stočne hrane u Aleksandrovcu (nekadašnja fabrika „Bemiks“) koju čine:
1. K.P. 2707/1 KO Aleksandrovac -upisana u listu nepokretnosti broj 2577 KO Aleksandrovac kao zemljište u građevinskom području, Površina: 1.00ha, 14.00a,74.00m2.
2. Portirnica ,površine 8 m2.izgrađena na k.p. 1030/1 KO Stanjevo koja je upisana u listu nepokretnosti 37 KO Stanjevo.
3. Vaga ,površine 8 m2.,izgrađena na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisana kao objekat br. 2 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
4. Labaratorija ,površine 74 m2.,izgrađena na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisana kao objekat br. 3 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
5. Magacini ,površine 2221 m2.,izgrašen na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisan kao objekat br. 4 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
6. Hala za proizvodnju, površine 575 m2.,izgrađena na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac, upisana kao objekat br.5 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
7. Garaže, urušene na kojima je sagrađen objekat površine 69 m2.izgrađene na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisane kao objekat br.8 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
8. Silosi,površine 489 m2.izgrađeni na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisani kao objekat br.9 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac. Objekat je od armiranog betona i sastoji se iz 8 silosa u koje ukupno staje oko 12 000 tona kukuruza.
9. Radionica,površine 39 m2.izgrađena na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisana kao objekat br.10 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
10. Magacin ,površine 148 m2.izgrađen na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac,upisan kao objekat br.11 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
11. Magacin,površine 48 m2. (nije upisan u katastar nepokretnosti 2577) izgrađen na k.p. 2707/1 KO Aleksandrovac.Stečajni dužnik je vanknjižni vlasnik.
12.K.P. 2707/2 KO Aleksandrovac -upisana u listu nepokretnosti broj 2577 KO Aleksandrovac kao zemljište u građevinskom području, površine: 0.00ha, 6.00a, 95.00m2,
13. Upravna zgrada,površine 822 m2., spratnosti Pr+2S ,izgrađena na k.p. 2707/2 KO Aleksandrovac,upisana kao objekat br.1 u listu nepokretnosti 2577 KO Aleksandrovac.
13. Oprema ,inventar i zalihe, -po popisnim listama,bez Linije za proizvodnju koncentrata-velika, koja je u vlasništvu Poreske uprave. Početna cena: 28.132.071,44 dinara. Depozit: 22.505.657,15 dinara.

3. Putničko vozilo MERCEDES BENZ E320 CDI, Model: E320 CDI, Registarska tablica: AC 001 YY. Početna cena: 225.000,00 dinara. Depozit: 180.000,00 dinara.
4. Teretno vozilo VOLKSWAGEN, tip LT 35 2,5TDI. Početna cena: 125.000,00 dinara. Depozit: 100.000,00 dinara.
5. Teretno vozilo hladnjačaZastava Iveco 35.8 NNS. Početna cena: 125.000,00 dinara. Depozit: 100.000,00 dinara.
6. Sekundarne sirovine u Fabrici stočne hrane u Aleksandrovcu,(rashodovani delovi mašina,opreme i elektromotora,elementi čelične konstrukcije i dr.). Početna cena: 131.250,00 dinara. Depozit: 105.000,00 dinara.