Nova Pazova - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Nova Pazova OpštinaStara Pazova
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. 1 Iv - 492/15 dana 05.06..2018. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 3791 KO Nova Pazova, kao porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, spratnosti PR1, SP1, PK1, pomoćna zgrada, br. zgrade 2 i pomoćna zgrada br. zgrade 3, sve izgrađeno bez odobrenja za gradnju, sve izgrađeno na kat. parc. br. 4197, gradsko građevinsko zemljištem u državnoj svojini na kome izvršni dužnik ima pravo korišćenja u 9/11 delova, iznosi 11.061.779,30 dinara, a suvlasnički deo izvršnog dužnika od 9/11 delova iznosi 9.050.546,40 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 02.07.2018. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Osnovnog suda Stara Pazova, sudnica broj 9.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.