Stambeni objekat u Šapcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaRanka Alimpića 10 OpštinaŠabac
Cena EUR*20.100 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-31-17

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Kuća, površine u gabaritu 39m2, korisne površine 73m2,
• Ulica: ulica Ranka Alimpića 10, Šabac
• Katastarski podaci: katastarska parcela broj 8958/14,upisana u List nepokretnosti broj
3748 KO Šabac

Objekat je spratnosti Pr+1, gde je u prizemlju formirana radionica od garaže, a sprat preko spoljneg stepeništa, služi za stanovanje. Objekat poseduje i terasu celom širinom

Cena: 20,100.00 EUR.

Aukcija ce biti održana dana 22.08.2018. godine. u 12.00 casova u prostorijama Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad, na adresi: Novi Sad, ul. Brace Ribnikara br. 4-6.

Ponuđaci su dužni da 3 dana pre pocetka nadmetanja polože jemstvo od 5% od objavljene utvrene vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan placanja, na racun broj 330-1-86 sa pozivom na broj 40411300 – MB/JMBG uplatioca, koji se vodi kod Crédit Agricole banka Srbija akcionarsko društvo, Novi Sad, Brace Ribnikara 4-6.

Položeni depozit se uracunava u kupoprodajnu cenu. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli svojstvo kupca ili drugog najpovoljnijeg ponuđaca, jemstvo ce se vratiti.

Jemstvo lica koje je na aukciji steklo svojstvo najpovoljnijeg ponuđaca se, u slucaju neopravdanog odustanka od kupoprodaje, zadržava. Nadmetanje na aukciji ce se sprovoditi po principu “ko ponudi više”.

Za bliže informacije, pozvati na tel. 064/836-31-17, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.