Stambeno poslovni objekat u Jagodini


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaSutjeska 6 OpštinaJagodina
Cena EUR*27.089 € Jemstvo5.418 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72 i 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ODREĐUJU SE USLOVI PONOVLjENE DRUGE PRODAJE NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA,i to za sledeću nepokretnost:

-stambeno poslovna zgrada, kao zgrada broj 1,izgrađena na kp.br.3269/2 KO Jagodina,na adresi:Jagodina,ul. Sutjeska br. 6,površine u osnovi 54 m2, spratnost: prizemlje + potkrovlje,za objekat je izdata upotrebna dozvola, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna.

Podaci o nepokretnosti iz čl. 173. stav 1 tačka 2,3, 4 i 5 Zakona:

-na predmetnoj nepokretnosti postoje uknjiženi tereti,na zahtev izvršnog poverioca,te koji se tereti odnose na ovaj postupak izvršenja, i to:

izvršna vansudska hipoteka 2. reda, radi obezbeđenja novčanog potraživanja izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Beograd,ul. Đorđa Stanojevića br. 16, MB 17335600, PIB 100000299,po osnovu ugovora o kreditu broj 265000000159795188 od 24.03.2015.godine, na osnovu založne izjave OPU: 5761-2011 od 06.09.2011.godine,overene pred Osnovnim sudom u Jagodini, datum zabeležbe 07.09.2011.godine, koji će teret biti brisan po okončanju ovog izvršnog postupka,samo u slučaju uspešne prodaje nepokretnosti,
zabeležba rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Jagodini, poslovni broj II-152/2015 od dana 26.03.2015. godine, datum zabeležbe 27.03.2015. godine, koji će teret biti brisani po okončanju ovog izvršnog postupka, bez obzira da li će nepokretnost biti uspešno prodata ili ne;

-na predmetnoj nepokretnosti postoji uknjižen teret koji se ne odnosi na ovaj postupak izvršenja, na zahtev založnog poverioca, RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Beograd, ul. Đorđa Stanojevića br. 16, MB 17335600, PIB 100000299, i to:
izvršna vansudska hipoteka 1. reda po osnovu ugovora o kreditu 265-0000001196378-67 od 22.01.2007.godine, te koji će biti brisan po okončanju ovog izvršnog postupka, samo u slučaju uspešne prodaje nepokretnosti.

-nepokretnost nije slobodna pokretnih stvari izvršnog dužnika i trećih lica,iako se nepokretnost ne koristi od strane izvršnog dužnika ili trećeg lica za svrhu po kojoj je uknjižena u katastru nepokretnosti – obavljanje poslovne delatnosti, pa se pokretne stvari koje se u nepokretnosti nalaze imaju ukoloniti nakon prodaje i predaje nepokretnosti kupcu,

-tržišna vrednost nepokretnosti određena je u iznosu od 6.392.990,26 dinara,na osnovu zaključka javnog izvršitelja od 24.08.2020. godine, odnosno pisanog obaveštenja o tržišnoj vrednosti nepokretnosti od 07.08.2020. godine.

Na drugom javnom nadmetanju početna cena ne može biti ispod 50% od procenjene vrednosti.

ostavite komentar

Komentari:

  1. Da li ste vec dogovorili sa nekim da izlicitira ovu nekretninu!?