Kruševac - dvosoban stan


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Kruševac OpštinaKruševac
Cena EUR*15.600 € Jemstvo1.560 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje18.09.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan u suterenu stambene zgrade za kolektivno stanovanje u Kruševcu, Prnjavor, zgrada broj 2, ulaz broj 1, broj posebnog dela 1S, površine 58 m2, na kat. parceli br. 5312/3 KO Kruševac, upisan u list nepokretnosti 8078 KO Kruševac, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Kruševac br. 952-02-12-44/2017 od 24.03.2017. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 15.600,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u utorak 18.09.2018. godine u 11,15h.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 13.09.2018. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 14.09.2018. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.