Velefarm AD Holding kompanija Beograd - u stečaju


VrstaOstalo Broj prodaje/
AdresaKO Beograd OpštinaBeograd
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Velefarm AD Holding kompaniija Beograd u stečaju iz Beograda, Vojvode Stepe broj 414a raspisuje oglss o nastavku prodaje imovinskog kompleksa u Beogradu, javnim nadmetanjem stečajnog dužnika Velefarm AD Holding kompanija Beograd u stečaju.

Predmet prodaje je imovinski kompleks u Beogradu, koji se satoji iz pokretne i nepokretne imovine , koja se nalazi u Beogradu na adresi Ul. Vojvode Stepe vr. 414a, koja je bliže opisana kao:

1. Objekat 1 - koga čini zgrada poslovnog centra, izgrađena 1989. godine i objekti skladišta lekova u prizemlju, izgrađeni 2009. godine, sve na KP. br. 7996/ KO Voždovac, upisani u LN 3911 KO Voždovac, kao zgrada br. 1 - spratnosti Pod.+Pr+3, ukupne površine 9.377 m2, sve svojina Velefarm AD Holding kmpanija Beograd u stečaju, sa udelima 1/1;
2. Objekat 2 - koga čini zgrada Kolonade sa konsignacionim skladištem, izgrađena 2008. godine ukupne korisne površine 878 m2 i nadstrešnica za parkiranje vozila, izgrađena 2007. godine ukupne površine 462 m2 sve na KP br. 7996/1 KO Voždovac, upisano u LN 3911 KO Voždovac, kao zgrada br. 2 - Objekat drugih delatnosti - skladište , prizeman objekat, svojina Velefarm AD Holding kompanija Beograd u stečaju, sa udelima 1/1, u neposrednoj blizini poslovnog centra, u funkciji kao skladište, nezavisno od poslovnog centra, sa sopstvenim ulazom i saobraćajnim pristupom.
3. Objekat 3 - Koga čini zgrada benzinske pumpe-interna stanica, izgrađena 2009. godine i pomoćni objekat, izgrađen 2008. godine, ukupne površine 11 m2, sve na KP br. 7996/1 KO Voždovac, upisano u LN 3911 KO Voždovac, kao zgrada br. 3 - Zgrada benzinske stanice, svojins Velefarm AD kompanija Beograd u stečaju, sa udelima 1/1.
4. Nadstrešnica uz konsignaciono skladište izgrađena 2008. godine, ukupne površine 104 m2, na KP br. 7996/2 KO Voždovac, za potrebe parkiranja, privrednih-teretnih vozila, povezana sa benzinskom pumpom sa jednim točećim mestom i podzemnim rezervoarom.
5. Kioska-portirnica izgrađena 2009. godine, ukupne površine 1 m2, na KP br. 7996/2 KO Voždovac.
6. Parking izgrađen 2010. godine , ukupne površine 2.295 m2, na KP br. 7997/1 KO Voždovac za parkiranje putničkih vozila izvan kompleksa.
7. Parking izgrađen 2010. godine, ukupne površine 1.716 m2, na KP br. 7999/1 KO Voždovac.
8. Garaže Fast park-montažna konstrukcija, izgrađene 2006. godine, ukupne površine 1.366 m2, na KP br. 7996/1, 7992/2 i 7992/1 KO Voždovac.
9. Asfaltna površina u krgu Velefarm - izgrađena 2006. godine, ukupne površine 7.237 m2, na KP br. 7996/1, 7992/2 i 7992/1 KO Voždovac.
10. Klizna kapija automatska, izgrađena 2010. godine, na KP br. 7996/1, 7992/2 i 7992/1 KO Voždovac.
11. Objekti niskogradnje i uređenje površina u okviru kompleksa.
12. Nameštaj i oprema.
13. Infrastruktura i zelenilo.

Početna cena navedene pokretne i nepokretne imovine iznosi 958.403.106,86 dinara.

Imovinski kompleks nalazi se u Beogradu.