Kuća u Zrenjaninu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaCara Dušana 12 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*12.960 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-284/2016 od dana 10.03.2017.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-62-39, 060/818-34-48, prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 72m2, na adresi Cara Dušana br. 12, izgrađena na kat. parceli 4320/8, upisana u list nepokretnosti broj 12553 KO Zrenjanin I.

Sva zainteresovana lica mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.