Porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama u Bečeju - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaZmaj Jovina 90 OpštinaBečej
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj I.I-327/2017 dana 24.11.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-12-85, 011/333-73-05, 011/377-09-88, 011/377-76-70

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 1, površine u osnovi 107m2, spratnosti prizemlje, ul. Zmaj Jovina br. 90; pomoćna zgrada br. 2, površine u osnovi 13m2, spratnost prizemlje, ul. Zmaj Jovina; i pomoćna zgrada br. 3, površine u osnovi 18m2, spratnost prizemlje, ul. Zmaj Jovina; izgrađene na katastarskoj parceli br. 3168, sve upisano u List nepokretnosti br. 6820 k.o. Bečej, sa pravom korišćenja na parceli i to zemljištu pod zgradom-objektom površine 107m2, ulica Zmaj Jovina br. 90, zemljištu pod zgradom-objektom površine 13m2, ulica Zmaj Jovina, zemljištu pod zgradom-objektom površine 18m2, ulica Zmaj Jovina, i zemljištu uz zgradu-objekat površine 2a 68m2, ulica Zmaj Jovina, na katastarskoj parceli broj 3168, sve upisano u List nepokretnosti br. 6820 k.o. Bečej.

Procenjena vrednost: 5.070.000 RSD.