Bašaid - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaJovana Popovića 50 OpštinaKikinda
Cena EUR*3.000 € Jemstvo300 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, površine u osnovi 74 m2, u ul. Jovana Popovića 50, sazidana na kat. par. br. 6439, zemljište uz zgradu površine 392 m2 na kat. par. br. 6439, njiva 4. klase površine 1826m2 na kat. par. br. 6440, upisano u list nepokretnosti br. 2490 KO Bašaid, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Kikinda br. 952-02-13-127/2017 od 12.05.2017. godine.