Zemljište u Šimanovcima


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Šimanovci OpštinaPećinci
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

19909 - Kontakt centar

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Aukcijska prodaja sledećih nepokretnosti:

• Njiva 4. klase, potes Selište, površine 21.183 m2, postojeća na kat parceli 1750/8, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

• Njiva 5. klase, potes Selište, površine 13 m2, postojeća na kat parceli 1750/8, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

• Njiva 4. klase, potes Selište, površine 2.863 m2, postojeća na kat parceli 1750/37, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

• Njiva 5. klase, potes Dositejeva, površine 1.569 m2, postojeća na kat parceli 1746/32, broj lista nepokretnosti br. 1853 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

• Njiva 4. klase, potes Kratinje, površine 3.666 m2, postojeća na kat parceli 1853, broj lista nepokretnosti br. 3106 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

• Njiva 5. klase, potes Kratinje, površine 2.591 m2, postojeća na kat parceli 1853, broj lista nepokretnosti br. 3106 KO Šimanovci, zemljište u građevinskom području.

Lokacija i okruženje:

Parcele br.1750/8, 1750/37 nalaze se na cca 2.300 m od uključenja na auto put E-70 locirane zapadno od uključenja na auto put. Pored predmetnih parcela nalaze se poslovni objekti kompanija “Sika” i “Silbo” i kompletna infrastruktura. Prilazni put parcleama je asfaltni.

Parcela br.1746/32, nalazi se na cca 1.500 m od uključenja na auto put E-70 locirana severozapadno od uključenja na auto put. U neposrednoj blizini parcele nalaze se poslovni objekti kompanija “Tomy”, “JUB boje” i “Agena technology” i kompletna infrastruktura.

Parcela br. 3106, nalazi se na cca 2.500 m od uključenja na auto put E-70 locirana južno od uključenja na auto put. U neposrednoj blizini parcele nema poslovnih objekata i infrastrukturnih priključaka. Prilazni put parceli je zemljani, a od asfaltnog puta udaljena je cca 600 m.

Aukcijska prodaja će biti zakazana.

ID: C 20