Inđija - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaLastina 87 OpštinaInđija
Cena EUR*16.452 € Jemstvo2.741 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv-1411/2009 dana 23.07.2018. godine.

Datum javne prodaje16.08.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

7/12 porodične stambene zgrade, površine u osnovi 85m2, izgrađene na kat. parc. br. 3479 broj zgrade 1, broj etaža PR1, na adresi Inđija, Lastina 87;

7/12 pomočne zgrade površine u osnovi 22m2, izgrađene na kat. parc. br. 3479, broj zgrade 2, broj etaža PR1, na adresi Inđija, Lastina 87;
7/12 pomoćne zgrade površine u osnovi 11m2, izgrađene na kat. parc. br. 3479, broj zgrade 3, broj etaža PR1, na adresi Inđija, Lastina 87, sve upisane u LN br. 1981 KO Inđija 1 - deo 3 u privatnoj svojini izvršnog dužnika u udelu 7/12 sa pravom korišćenja 7/12 zemljišta uz zgradu - objekat površine 388m2, na kat. parc. br. 3479 Inđija.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 3.235.491,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 1.941.294,60 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.08.2018 godine u 13,00 sati u prostorijama Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39, sudnica 16, na 2. spratu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti, što iznosi 323.549,10 dinara.