Poslovni objekat u Topoli


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Topola OpštinaTopola
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Danice Čolović u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada zanatstva i ličnih usluga ,spratnosti Pr+SP , centar broj zgrade 24 na katastarskoj parceli broj 1758/2, u svojini izvršnog dužnika 1/1 , upisana u List nepokretnosti broj 955 KO Topola (varoš) procenjene tržišne vrednosti u iznosu od 5.227.733,00 dinara.