Trosoban stan u Kraljevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKarađorđeva 160 OpštinaKraljevo
Cena EUR*19.000 € Jemstvo1.900 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodaje22.08.2018. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

032/347-047

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti koja se nalazi u Kraljevu, u ul. Karađorđevoj br. 160 i to: trosobnog stana broj 1, korisne površine 49 m2, koji se nalazi na prvom spratu porodične stambene zgrade broj 1, izgrađene na KP 3221/1 KO Kraljevo, a sve prema listu nepokretnosti broj 672 KO Kraljevo.

Poverilac je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad. Predmetna nepokretnost se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Aukcija će se održati dana 22.08.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Vojvođanske banke a.d.Novi Sad Filijala Kraljevo, Trg srpskih ratnika 30.

Početna cena za napred navedenu nekretninu je 19.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Iznos poreza na prenos apsolutnih prava kao i svih potrebnih troškova za upis prava vlasništva na kupca, plaća kupac.Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a strana pravna i fizička lica mogu učestvovati saglasno zakonskim propisima kojima su regulisana prava stranih lica.

Zainteresovani kupci su obavezni da uplate depozit u iznosu od 10 % od početne cene, najkasnije do 21.08.2018.godine. Uplata depozita vrši se na račun Vojvođanske banke br. 355-0003200289150-36 (JMBG /matični broj prav.lica), svrha uplate (depozit za aukciju). Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita potpisaće izjavu o gubitku prava na povračaj depozita, u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponudjača, dok se ne okonča postupak prodaje. Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu na aukciji.

Pravo na povraćaj depozita nema lice koje je uplatilo depozit, a nije pristupilo; lice koje ne potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji; lice koje na aukcijskoj prodaji stekne status kupca ili drugog najboljeg ponudjača.

Uplaćeni depozit će predstavljati deo kupoprodajne cene za najpovoljnijeg ponuđača .

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja.

Aukcijski korak se utvrdjuje u vrednosti od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa pa zaključno sa 21.08.2018.godine.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim organom overe najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu na ugovoreni način, gubi pravo na povraćaj depozita.Fizička lica koja učestvuju na aukciji legitimišu se ličnom kartom ili pasošem, a pravna lica prilažu dokaz o registraciji firme i dokaz o ovlašćenom licu za zastupanje i/ili ovlašćenje za učešće na aukciji. Na aukciji se prilaže i dokaz o uplaćenom depozitu.

Zainteresovani kupci mogu kontaktirati poverioca putem ovlašćenog lica, Advokata Nikole Nedeljkovića , telefon 032-347-047 radnim danom od 09 do 15 časova.