Porodična stambena zgrada u Užicu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaUčiteljska 65 OpštinaUžice
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Užicu 5Ii. 538/2017 od 15.06.2017. g. koje je steklo svojstvo pravnosnažnosti dana 15.09.2017.g. i Zaključka o prodaji nepokretnosti Izvršitelja Milana Lojaničića br. I.I 260/2017 od 16.03.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

031/525-751 ili 063/223-653

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, broj etaža 1PO,1PR,1SP, površine u osnovi 1a 75m2, pomoćne zgrade, zgrada broj 2, broj etaža 1PO, 1PR, površine u osnovi 1a 18m2, sve na adresi Učiteljska br.65 u Užicu, sagrađene na katastrskoj parceli br.1804/1 i upisane u LN br.10250 KO Užice. Napred navedene nepokretnosti su izgrađene jedna uz drugu i čine jedinstven nerazdvojiv objekat u konstruktivno funkcionalnom smislu.

Tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 34.293.000,00 dinara, a ista je utvrđena Zaključkom Javnog izvršitelja koji je donet na osnovu izveštaja o proceni tržišne vrednsti nepokretnosti izvršenog od strane stručnog lica.

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

Početna cena za prodaju predmetne nekretnine iznosi 30 % od procenjene vrednosti.