Vranovina - pomoćni objekti sa zemljištem


VrstaOstalo Broj prodaje/
AdresaKO Vranovina OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu yaklju;ka 13 I.br. 873/13 dana 03.01.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Pomoćna zgrada- štala, površine m2, evidentirane pod rednim brojem 1, broj etaža Pr1, na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Pomoćna zgrada - skladište za seno, površine 66m2, evidentirane pod rednim brojem 2, na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Pomoćna zgrada - Mlin, površine 21m2, evidentirane pod rednim brojem 3 na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Kat. parc. br. 2459 ukupne površine 2260m2, upisana u LN br. 248 KO Vranovina, u iznosu od 36.100,00 Eur-a.

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.