Mladenovac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaHajduk Veljka 10 OpštinaBeograd-Mladenovac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I - 466/2017 dana 29.03.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, br. etaža upisan u LN br. 1550 KO Mladenovac, Pr1+Sp1, a koji je u naravi predstavlja br. etaža Pr1+Sp1+Pk, površine u gabaritu 82m2, adres Hajduk Velja br. 10;
Garaža, broj zgrade 2, br. etaža Pr1, površine u gabaritu 99m2;
Pomoćna zgrada, br. zgrade 3, etaža Pr1, upisan u LN br. 1550 KO Mladenovac, a koju u naravni predstavlja broj etaža Po+Pr1+Pk, površine u gabaritu 115m2;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 82m2, broj zgrade 1;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 99m2, broj zgrade 2;
Zemjište pod zgradom - objektom, površine 115m2, broj zgrade 3;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 482m2, sve na kat. parc. br. 2580, upisan u LN br. 1150 KO Mladenovac, procenjene vrednosti 14.729.148,00 dinara.

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

Zainteresovani kupci su dužni da svoju ponudu dostave u pismenom obliku u kancelariji javnog izvršitelja Mirjane Dimitrijević na adresi u Beogradu, ul. Vojvode Micka Krstića br.1, do dana 03.05.2018. godine do 12,00 časova. Određuje se da će se zaključenju ugovora o prodaji neposrednom pogodbom sa najpovoljnijim ponudiocem pristupiti dana 03.05.2018. godine u 12,00 časova na istoj adresi.