Vršac - stambeno poslovni objekti sa zemljištem


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaDvorska 43 OpštinaVršac
Cena EUR*59.633 € Jemstvo8.519 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-30/17 dana 18.01.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Kat. parc. 4115, površine 558m2, zemljište pod zgradom - objektom (gradsko građevinsko zemljište) na kojoj je ovde izvršni dužnik upisan kao nosilac prava korišćenja sa udelom od 3/6, procenjene vrednosti 2.248,74 Eur-a;
2. Porodična stambena zgrada na kat. parc. 4115 u ul. Dvorska br. 43, na kojoj je ovde izvršni dužnik upisan kao nosičac prava svojine sa udelom od 1/2, procenjene vrednosti 21.516,00 Eur-a;
3. Poslovni prostor u porodičnoj stambenoj zgradi, ul. Dvorska br. 43, površine 60m2, na kojem je izvršni dužnik upisan kao nosilac prava svojine sa udelom od 1/1, procenjene vrednosti 55.320,00 Eur-a;
4. Kat. parc. 4116, površine 428m2, zemljište pod zgradom - objektom (gradsko građevinsko zemljište) na kojoj je ovde izvršni dužnik upisan kao nosilac prava korišćenja sa udelom od 1/2, procenjene vrednosti 1.724,84 Eur-a;
5. Pomoćni objekat br. 1, postojeći na kat. parc. 4116, ul. Dvorska, na kojem je ovde izvršni dužnik upisan kao nosilac prava svojine sa udelom od 1/2, procenjene vrednosti 1.800,00 Eur-a;
6. Pomoćni objekat broj 2, postojeći na kat. parc. 4116, ul. Dvorska, na kojoj je ovde izvršni dužnik upisan kao nosilac prava svojine sa udelom od 1/2, procenjene vrednosti 2.580,00 Eur-a, sve upisano u LN br. 2094 KO Vršac, Služba za katastar nepokretnosti Vršac,

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 85.189,58 Eur-a, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Pomoćna zgrada br. 2, postojeća na kat. parc. 4115, ul. Dvorska prema podacima katastra nepokretnosti nije vlasništvo ovde izvršnog dužnika pa samim tim nije predmet prodaje.