Kuća u Novom Sadu u 1/2 dela


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaJavorova 8 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*35.310 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-915/2016 od dana 10.01.2017.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-72-39, 060/818-34-48, prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

½ Porodične stambene zgrade broj 1, površine u gabaritu 194m2, ½ pomoćne zgrade broj 3, površine u gabaritu 45m2, sve na adresi Javorova br.8, sve izgrađeno na kat.parceli br. 2457, sve upisano u list nepokretnosti broj 13953 KO Novi Sad I.

Sva zainteresovana lica za navedenu nepokretnost mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.