Kozarica - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Kozarica OpštinaVladimirci
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaljučka broj: 130 I.I 146/17 dana 06.03.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Šuma 7. klase, koja se nalazi na kat. parc. br. 1/2, potes Boja, površine 54a60m2, upisana u LN br. 90 KO Kozarica, procenjene vrednosti 332.628,00 dinara;
2. Njiva 5. klase, koja se nalazi na kat. parc. br. 247/2, potes Boja, površine 7a63m2, upisana u LN br. 90 KO Kozarica, procenjene vrednosti 35.638,00 dinara;
3. Njiva 7. klase, koja se nalazi na kat. parc. br. 281/4, potes Boja, površine 71a37m2, upisana u LN br. 90 KO Kozarica, procenjene vrednosti 118.795,70 dinara;
4. Njiva 7. klase, koja se nalazi na kat. parc. br. 624/2, potes Boja, površine 50a32m2, upisana u LN br. 90 KO Kozarica, procenjene vrednosti 148.494,62 dinara;
5. Njiva 7. klase, koja se nalazi na kat. parc. br. 624/5, potes Boja, površine 1ha46a03m2, pisana u LN br. 90 KO Kozarica, procenjene vrednosti 522.701,00 dinara;