Nova Varoš - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Nova Varoš OpštinaNova Varoš
Cena EUR*16.234 € Jemstvo5.411 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I 6 I.br. 154/17 dana 18.02.2017. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se rodište za prodaju usmenim javnim nadmetanje nepokretnosti izvršnog dužnika na dan 27.02.2018. godine sa početkom u 12,00 časova, Osnovni sud u Prijepolju, Sudska jedinica u Novoj Varoši, sudnica 1 i to:

Nepokretna imovina u suvlasničkom udelu od 1/2 upisane u LN br. 1429 KO Nova Varoš i to porodična stambena zgrada sa pripadcima koji se nalaze uz ovu nepokretnosti i predstavljau sastavni deo ove nepokretnosti a koji se nalaze na kat. parc. br. 1167/2, čija je početna cena 1.931.881,30 dinara, što predstavlja 30% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.