Kuća sa okućnicom u Atenici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Atenica OpštinaČačak
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507–496 i 018/507-481

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se DRUGO ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti koja se nalazi u svojini izvršnog dužnika Lenke Milivojević iz Čačka, upisane u list nepokretnosti br 1652 KO Atenica i to:

- Kp br 590/2 KO Atenica, voćnjak 1 klase, po klasi poljoprivredno zemljište, površine 2913 m2, na potesu Baščina. Procenjena tržišna vrenodst opisane nepokretnosti na dan 09.08.2016 godine iznosi 359.114,64 dinara;
- Kp br 589/1 KO Atenica, voćnjak 1 klase, po vrsti poljoprivredno zemljište, ukupne površine 1663 m2. ( od čega zemljište pod zgradom – objektom od 89 m2 i voćnjak 1 klase u površini od 1574 m2 ) Procenjena tržišna vrednost opisane nepokretnosti na dan 09.08.2016 godine iznosi 582.128,16 dinara;
- Porodična stambena zgrada spratnosti Po+Pr+Pk površine u osnovi od 89 m2, korisne površine 175 m2, upisane kao zgrada broj 1 na kat parceli broj 589/1 KO Atenica. Procenjena tržišna vrednost opisane nepokretnosti na dan 07.09.2016 godine 6.466.740,00 dinara;

Na drugom ročištu za prodaju početna cena iznosi i to za:
- Za nepokretnost na kp br 590/2 iznosi 107.734,39 dinara;
- Početna cena za nepokretnost na kp br 589/1 iznosi 174.638,44 dinara;
- Za nepokretnost porodična stambena zgrada iznosi 1.940.022,00 dinara;

A što iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti, koji iznos će predstavljati početnu cenu za prdaju predmetne nepokretnosti na javnoj licitaciji

Na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% procenjene vrednosti

Drugo ročište za prodaju nepokretnosti održaće se u zgradi Osnovnog Suda u Čačku, ulica Cara Dušana br 8/1, dana 09.03.2018 godine sa početkom u 11,00 časova sudnica br 31.

Pozivaju se sva zainteresovana lica kao kupci.

Obavezuju se izvršni dužnici da svim zainteresovanim licima omoguće razgledanje predmetnih nepokretnosti dana 08.03.2018 godine u periodu od 12 do 16 časova, a sve pod pretnjom zakonskih posledica.

Kupac preuzima službenosti i stvarne terete na ovoj nepokretnosti ukoliko iste postoje.

U javnoj prodaji mogu sudelovati samo lica koja prethodno polože jemstvo koje iznosi 1/10 od utvrđene vrednosti što za:
- Kat parcelu 590/2 iznosi 35.911,00 dinara
- Za parcelu kp br 589/1 iznosi 58.212 dinara
- Za porodičnu stambenu zgradu iznosi 646.674 dinara
, a lica koja sudeluju u nadmetanju u nadmetanju dužna su pre početka ročišta sudu predati primerak uplatnice iz koje se vidi da je jemstvo uplaćeno.

Jemstvo se uplaćuje na račun Osnovnog suda u Čačku broj 840-296802-85 poziv na br 97 93-034 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 15 I br 1531/15.

Najbolji ponuđač je udžan da kupoprodajnu cenu nepokretnosti položi u roku od 8 dana od dana prodaje.

U slučaju da na javnoj prodaji kao zainteresovani kupci učestvuju više lica sa uplaćenim jemstvom ukoliko sud dodeli predmetnu nepokretnost najboljem ponuđaču , u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava u depozitu suda do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane napovoljnijeg ponuđača u roku od 8 dana

U prilogu mejla ( obavezno konsultovati dokumentaciju) :
Zaključak o prodaji nepokretnosti br I br 1531/15 od 08.02.18 OS u Čačku.

Nema komentara