Stambeno poslovni objekat u Staroj Pazovi - UniCredit Bank


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaĐure Domonji 56 OpštinaStara Pazova
Cena EUR*310.223 € Jemstvo44.318 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv - 35/19 dana 16.01.2020. godine.

Datum javne prodaje12.02.2020. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/320-46-57 i 011/320-45-67

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Odrešuju se uslovi prodaje putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti upisanih u Listu nepokretnosti br. 3369 К.O. Stara Pazova, i to:

- porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, PR 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji br. 56, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- porodična stambena zgrada, br. zgrade 2, površine 159 m2, PR 1 + SP 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- ostale zgrade - klanica sa preradom mesa, br. zgrade 3, površine 659 m2, PR 1 + SP 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- ostale zgrade - proizvodni objekat za termičku obradu mesa, br. zgrade 4, površine 993 m2, PR 1 + SP 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- pomoćna zgrada, br. zgrade 5, PR 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- ostale zgrade - depo za stoku, br. zgrade 6, površine 141 m2, PR 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- ostale zgrade - nadstrešnica za vozila, br. zrade 7, površine 72 m2, PR 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1;
- ostale zgrade - dvonamensko sklonište dopunske zaštite, br. zrade 8, površine 26 m2, PR 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, koja se nalazi u Staroj Pazovi, ul. Đure Domonji, u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1
sagrađene na katastarskoj parceli br. 2367, gradsko građevinsko zemljište koje zemljište je pod zgradom-objektom površine 1 a 06 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 93 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 4 a 39 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 2 a 99 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 67 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 1 a 72 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 99 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 38 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 39 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 35 m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 71 m2 i zemljište uz zgradu-objekat površine 18 a 45 m2, koja je u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1.

Zaključkom javnog izvršitelja, posl. br. I.Iv-35/19 od 31.10.2019. godine, utvrđena je tržišna cena nepokretnosti koje su predmet prodaje u ukupnom iznosu od 52.294.800,00 dinara a u svemu u skladu sa procenom sačinjenom od strane WMG Advisory Memeber of WolfMcGill Group, licencirani procenitelj Jelena Ilić Cvetković, reg. br. 171, sa datumom procene vrednosti 25.09.2019. godine.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti nepokretnosti odnosno 36.606.360,00 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 12.02.2020. godine, u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Staroj Pazovi, Ul. Ćirila i Metodija 44-46, sprat 3, stan 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.