Kuća i zemljište u Donjoj Vrežini


VrstaStambeni objekat Broj prodaje3
AdresaSlobodana Markovića 3 OpštinaNiš-Pantelej
Cena EUR*46.200 € Jemstvo4.620 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-243/2017 od dana 07.06.2017.godine.

Datum javne prodaje20.11.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-72-39, 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat.parcela br. 711/2, površine 100m2, zemljište pod zgradom-objektom; kat.parcela br. 711/2, površine 52m2, zemljište pod zgradom-objektom; kat.parcela br. 711/2, površine 392m2, zemljište uz zgradu-objekat; porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 100m2, pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu 52m2, sve na adrsi Slobodana Markovića 3, sve izgrađeno na kat.parceli br. 711/2, sve upisano u list nepokretnosti broj 332 KO Donja Vrežina; kat.parcela br. 679, površine 240m2, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, upisana u list nepokretnosti broj 1093 KO Donja Vrežina.
Porodična stambena zgrada sastoji se od: prizemlja (hodnik, kupatilo, dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom, dve spavaće sobe i stepenišni prostor), sprata (hodnik, kupatilo, dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom, dve spavaće sobe, stepenišni prostor i dve terase) i potkrovlja (jedinstven prostor i dve terase). Zgrada je sagrađena 1979.godine, sprat je adaptiran 2005.godine. Pomoćni objekat se sastoji od dve ostave.

Javno nadmetanje će se održati dana 20.11.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od najviše 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupac se obavezuje da na dan potpisivanja ugovora isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.