Stambeni objekat u Novoj Pazovi


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaBoračka 15 OpštinaStara Pazova
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• Porodična stambena zgrada, ulica Boračka br. 15, broj etaža PR1, sagrađena na k. p. br. 3566, broj zgrade 1, upisana u B listu 1. deo strana 1 nepokretnosti, upisane u list nepokretnosti br. 2191 K.O. Nova Pazova, a što u stvarnosti predstavlja:

Prema listu nepokretnosti, nalazi se legalna porodična stambena zgrada 1 i pomoćna zgrada 2 bez dozvole, dok se u stvarnosti radi o tome da objekat 2 uz dograđeni deo čini takođe deo stambenog prostora. Oba objekta su u funkciji stanovanja, i u njima se nalaze dva stana, u koje se ulazi sa zajedničke terase koja se nalazi u neuknjiženom i neucrtanom delu nekretnine. Prvi stan se nalazi u legalnom delu koji je opisan kao objekat 1 u listu nepokretnosti, dok se drugi stan nalazi u objektu opisanom u listu nepokretnosti kao pomoćna zgrada bez dozvole, i jednim delom u katastarski neucrtanom delu. Neto površina legalnog stambenog prostora je oko 74 m², dok je neto površina nelegalnog stambenog prostora oko 77 m². Zajednička terasa – nelegalna, ima neto površinu oko 9 m².

Na nepokretnosti nema prava trećih lica koja ostaju i nakon njene prodaje.

• Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković posl. br. I.I. 178/2017 od 26.02.2018. godine, u ukupnom iznosu od 6.171.289,20 RSD.

Rok za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe određuje se u trajanju od 30 dana, a počinje da teče od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja.

Pismene ponude za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom između kupca i javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković mogu se uputiti na adresu Svetog Dimitrija br. 19A, Sremska Mitrovica.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel. 022-210-0200, 063-405-271.

Instrukcije za plaćanje:

Kupac je dužan da položi jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti u dinarskoj vrednosti, i o tome dostavi dokaz o uplati javnom izvršitelju, neposredno pre potpisivanja ugovora o prodaji. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Jelene Stanković Miković br. 170-0050016341022-13, sa napomenom “jemstvo za zaključenje ugovora o prodaji u predmetu I.I. 178/2017”.

ID: R 11