Stambeno poslovni objekat u Beogradu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKragujevacki put 2, KO Vrčin OpštinaBeograd-Grocka
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-66-27 i 060/818-32-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao Izvršni poverilac objavljuje oglas o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru Izvršnog poverioca u izvršnom postupku i to:

Poslovno stambena zgrada Pr+2 i vocnjak u ul. Kragujevački put 2, Vrčin, kat.parcela 4051/9 upisane u Listu nepokretnosti br.3446 KO Vrčin (merenjem utvrđena ukupna neto površina 581,65 m2).

Utvrđena tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 18.364.074,50 dinara.

Početna cena za prodaju predmetne nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru Izvršnog poverioca iznosi 4.591.019,00 dinara.

Zainteresovani kupci su dužni da do 20.04.2018.godine javnom izvršitelju na adresu sedišta kancelarije u Beogradu, ul. Luke Vojvodića br.14 dostave pisane ponude za kupovinu napred opisane nepokretnosti koje ne mogu biti niže od od pocetne cene.

Zainteresovani kupci su dužni da uplate jemstvo u visini od 1.836.407,45 dinara u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke AD Beograd broj 205-177742-71 sa napomenom“ jemstvo za učestvovanje u prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca u predmetu I.I 1258/17.“

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom izmedju javnog izvršitelja Dragan Stojkov pr kao prodavca, koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i kupca zaključiće se dana 23.04.2018. godine na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja u Beogradu, ul. Luke Vojvodica br.14, sala na I spratu, sa početkom u 14 časova ukoliko budu blagovremeno i u celosti uplaceno jemstvo i dostavljena pisana ponuda javnom izvršitelju.

Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti donosi se odmah posle zaključenja ugovora o prodaji. Kupac je dužan da uplati prodajnu cenu u roku od 15 dana od dana donošenja zakljucka o dodeljivanju nepokretnosti, na namenski racun izvršitelja otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd broj 205-177742-71, sa napomenom „uplata ostatka cene u predmetu I.I.1258/17“.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje shodno pismenim ispravama koje su učesnici u postupku dostavili javnom izvršitelju do donošenja zakljucka o utvrdivanju tržišne vrednosti i prema stanju u katastru nepokretnosti, ne postoje prava trecih lica koja ne prestaju prodajom. Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima. Nepokretnost je slobodna od lica i stvari.

Ako ugovor o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca ne bude zaključen u roku koji je određen zaključkom o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca, ili ako cena ne bude plaćena u roku koji je određen, javni izvršitelj utvrdjuje da nepokretnost nije prodata neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca.