Poslovni objekat u Gornjem Milanovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Beršići OpštinaGornji Milanovac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 221/17 dana 08.05.2019. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, potes Beršićko Polje, površine 1a 39m2 na kat. parceli broj 158/5.
Zemljište pod zgradom objektom, broj zgrade 2, potes Beršićko Polje, površine 91m2 na kat. parceli 158/5.
Zemljište uz zgradu objekat, površine 4a 91m2 na kat. parceli broj 158/5.
Zgrade poslovnih usluga – poslovna proizvodna zgrada, broj zgrade 2, potes Beršićko polje, broj etaža Pr, korisne površine 81m2, na kat. parceli 158/5.
Sve upisano u List nepokretnosti 224 KO Beršići RGZ SKN Gornji Milanovac .

Procenjena tržišna vrednost iznosi 2.595.048,00 dinara.

Nepokretnosti se nakon neuspele dve prodaje prodaju po početnoj ceni od 778.514,40 dinara.

Pozivaju se zainteresovana lica da u roku od 25 dana od dana objavljivanja ovog zaključka na oglasnoj tabli komore javnih izvršitelja, odnosno, zaključno sa danom 03.06.2019. godine, dostave javnom izvršitelju ponude za kupovinu predmetnih nepokretnosti i uz ponude dostave dokaz o uplati jemstva u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja Dragane Čvrkić broj : 205-216677-54 kod Komercijalne banke, sa pozivom na broj И.И 221/17.