Poslovni objekat u Gornjem Milanovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Beršići OpštinaGornji Milanovac
Cena EUR*10.996 € Jemstvo2.199 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 221/17 dana 31.01.2019. godine.

Datum javne prodaje01.03.2019. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, potes Beršićko Polje, površine 1a 39m2 na kat. parceli broj 158/5.
Zemljište pod zgradom objektom, broj zgrade 2, potes Beršićko Polje, površine 91m2 na kat. parceli 158/5.
Zemljište uz zgradu objekat, površine 4a 91m2 na kat. parceli broj 158/5.
Zgrade poslovnih usluga – poslovna proizvodna zgrada, broj zgrade 2, potes Beršićko polje, broj etaža Pr, korisne površine 81m2, na kat. parceli 158/5.
Sve upisano u List nepokretnosti 224 KO Beršići RGZ SKN Gornji Milanovac .

Procenjena tržišna vrednost iznosi 2.595.048,00 dinara.

Drugo javno nadmetanje održaće se 01.03.2019. godine, u 14.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u ulici Milete Ćurčića 10, Čačak.

Početna cena nepokretnosti na javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Pravo nadmetanja imaju sva lica koja uplate jemstvo u iznosu 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti i dostave dokaz o uplati javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže uplatom u novcu na depozitni račun javnog izvršitelja Dragane Čvrkić broj 205-216677-54 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj И.И-221/2017.