Poslovni objekat u Gornjem Milanovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Beršići OpštinaGornji Milanovac
Cena EUR*15.309 € Jemstvo2.187 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 221/17 dana 08.08.2018. godine.

Datum javne prodaje22.08.2018. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom-objektom , broj zgrade 1, potes Beršićko Polje, površine 1a 39m2 na kat. Parceli broj 158/5.
Zemljište pod zgradom objektom , broj zgrade 2 potes Beršićko Polje, površine 91m2 na kat . parceli 158/5.
Zemljište uz zgradu objekat površine 4a 91m2 na kat.parceli broj 158/5
Zgrade poslovnih usluga – poslovna proizvodna zgrada broj zgrade 2 potes Beršićko polje, broj etaža Pr korisne površine 81m2 na kat parceli 158/5.

Sve upisano u List nepokretnosti 224 KO Beršići RGZ SKN Gornji Milanovac.

Procenjena tržišna vrednost iznosi 2.595.048 dinara – 21.870,00 EUR.

Prvo javno nadmetanje održaće se 22.08.2018. godine, u 14 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u ulici Milete Ćurčića 10, Čačak. Početna cena nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Pravo nadmetanja imaju sva lica koja uplate jemstvo u iznosu 1/10 procenjene vrednosti nepokretnosti i dostave dokaz o uplati javnom izvršitelju do početka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže uplatom u novcu na depozitni račun javnog izvršitelja Dragane Čvrkić broj 205-216677-54 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu broj И.И-221/2017.