Zgrada poljoprivrede sa zemljištem u Rasni


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Rasna OpštinaPožega
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka o javnog izvršitelja Milana Lojaničića Posl. Br. I.Iv. 329/2017 od 18.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-78-16

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 1, potes: Konačina, površina: 3 a 72 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ i Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 1, korisne građevinske površine 372 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 3.005.146,20 dinara;
Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 2, potes: Konačina, površina: 4 a 02 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ i Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 2, korisne građevinske površine 402 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 5.051.471,65 dinara;
Livada 4. klase na kat. parc. 563/7, potes: Konačina, površina: 51 m2, katastarski prihod 0.15, vrsta zemljišta – poljoprivredno zemljište, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 30.516,00 dinara;
Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 1, potes: Konačina, površina: 3 a 72 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½;
Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 1, korisne građevinske površine 372 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, ukupno procenjene vrednosti 3.005.146,20 dinara;
Zemljište pod zgradom-objektom na kat. parc. 563/5, broj zgrade: 2, potes: Konačina, površina: 4 a 02 m2, vrsta zemljišta – Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½;
Zgrada poljoprivrede na kat. parc. 563/5, broj zgrade 2, korisne građevinske površine 402 m2, broj etaža : Pr1, pravni status objekta – objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes: Konačina, vrsta prava svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½ sve upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, ukupno procenjene vrednosti 5.051.471,65 dinara;
Livada 4. klase na kat. parc. 563/7, potes: Konačina, površina: 51 m2, katastarski prihod 0.15, vrsta zemljišta – poljoprivredno zemljište, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 30.516,00 dinara
Livada 4. klase na kat. parc. 563/5, potes: Konačina, površina: 16a 36m2, katastarski prihod 4.69, vrsta zemljišta –Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, vrsta prava : svojina, oblik svojine: privatna, obim udela u visini od ½, upisano u list nepokretnosti broj 524 K.O. Rasna RGZ SKN Požega, procenjene vrednosti 978.900,00 dinara;