Stambeni objekat u Srednjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
Adresa29. Novembra 16 OpštinaVeliko Gradište
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja neposrednom pogodbom sledećih nepokretnosti:

• Porodična stambena zgrada, br. zg. 1, broj etaža: Pr+1, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 116 m², procenjene vrednosti u iznosu od 738.081,13 RSD,

• Zemljište pod zgradom – objektom 1, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 145 m², procenjene vrednosti u iznosu od 34.390,02 RSD,

• Zemljište pod zgradom – objektom 2, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 174 m², procenjene vrednosti u iznosu od 41.268,03 RSD,

• Zemljište pod zgradom – objektom 3, na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 178 m², procenjene vrednosti u iznosu od 42.216,72 RSD,

• Zemljište uz zgradu – objekat na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 5 a, procenjene vrednosti u iznosu od 118.586,30 RSD,

• Voćnjak 2. klase na KP 287, potes 29. Novembra 16, na KP 287, površine 22 a 59 m², procenjene vrednosti u iznosu od 538.618,97 RSD,

Ukupno iznosi 1.513.161,17 RSD.

• Njiva 3. klase na KP 3453, potes Kolište, površine 1 ha 67 a 49 m², procenjene vrednosti u iznosu od 999.504,62 RSD,

• Vinograd 2. klase na KP 3454, potes Kolište, površine 20 a 25 m², procenjene vrednosti u iznosu od 95.343,38 RSD,

• Voćnjak 2. klase na KP 3455/1, potes Kolište, površine 43 a 81 m², procenjene vrednosti u iznosu od 211.083,61 RSD,

• Njiva 4. klase na KP 3455/2, potes Kolište, površine 19 a 35 m², procenjene vrednosti u iznosu od 79.814,50 RSD,

• Livada 4. klase na KP 3456, potes Kolište, površine 6 a 62 m², procenjene vrednosti u iznosu od 27.476,44 RSD.

Navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti broj 899 KO Srednjevo.

Instrukcije o neposrednoj pogodbi:

Ugovor o prodaji navedenih nepokretnosti neposrednom pogodbom zaključuju u pisanom obliku kupac i javni izvršitelj, na adresi javnog izvršitelja Zorice Milošević u Požarevcu, ulici Čede Vasovića br. 10, nakon razmatranja dostavljenih ponuda.

Početna cena nepokretnosti čini 45% od procenjene vrednosti, odnosno 1.316.872,67 RSD. Rok za isplatu kupoprodajne cene je 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Zainteresovana lica su dužna da dostave javnom izvršitelju Zorici Milošević pisanu ponudu, najkasnije do 27.09.2018. godine u 12 časova, na adresu javnog izvršitelja, u ulici Čede Vasovića br. 10, Požarevac.
Sve informacije u vezi sa nepokretnostima zainteresovana lica će dobiti u kancelariji javnog izvršitelja, u periodu od 11:00-13:00 časova, na adresi ulica Čede Vasovića br. 10, Požarevac, ili putem telefona 012/630-645.

Lice čija je ponuda prihvaćena dužna je da pre zaključenja ugovora o prodaji položi jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti, u dinarskoj vrednosti, i o tome dostavi dokaz o uplati. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Zorice Milošević iz Požarevca br. 170-50015237001-11, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na prodaji u predmetu I.I. 76/2017”.

ID: A 13 - 14