Stambeno poslovni objekat u Koceljevi


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Koceljeva OpštinaKoceljeva
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 3 I. 3564/14 dana 30.03.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-18

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 562 KO Koceljeva i to:

Stambeno poslovna zgrada postojeća na kat. parc. br. 1165/1 u KO Koceljeva označena kao zgrada br. 1, spratnosti P+1+Pk bruto površine u osnovi od 122m2;
Porodična stambena zgrada postojeća na kat. parc. br. 1165/1 u KO Koceljeva označena kao zgrada br. 2, spratnosti P+1+Pk bruto površine u osnovi od 43m2;
Deo kat. parc. br. 1165/1 u KO Koceljeva u površini dela od 0.03.12ha potrebnog za redovnu upotrebu stambeno poslovne zgrade i porodične stambene zgrade, a koja kat. parc. 1165/1 je ukupne površine 0.04.02ha, procenjene vrednosti 7.794.406,08 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 4.676.643,60 dinara.