Poslovni objekat u Velikom Selu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Veliko Selo OpštinaMalo Crniće
Cena EUR*160.446 € Jemstvo26.741 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 86 I. 887/14 dana 28.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-22-64, 011/264-22-65 i 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Objekat poljoprivrede - živinarska farma, br. zg. 1, PR1, upisan u V. list ln.br. 3646 KO Veliko Selo na kp.br. 1625 objekat ima odobrenje za upotrebu, adresa objekta "Prnjavor", nosilac prava na objektu PD Naša farma a plus DOO Veliko Selo, vrsta svojina, obim udela 1/1, kao i zemljišta za redovnu upotrebu objekta u iznosu od 31.554.455,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 18.932.673,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 29.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 109, Osnovnog suda u Požarevcu, Trg Stevana Maksimovića broj 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Nema komentara