Porodična stambena zgrada u Valjevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaPere Komirićanca 17 OpštinaValjevo
Cena EUR*63.000 € Jemstvo6.300 €
Pravni osnov

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost koja se nalazi u Valjevu:

Porodična stambena zgrada površine u gabaritu 64 m2, spratnosti ½ Su+Pr+S+Pk na adresi Pere Komirićanca br. 17, sagrađena na kat. parceli br. 3582 upisano u List nepokretnosti br. 6496 KO Valjevo.

Ukupna početna cena za napred navedenu nekretninu je 63.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.