Zgrada poljoprivrede sa opremom u Bogojevićima


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Bogojevići OpštinaArilje
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I-1831/14 dana 04.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacOTP banka Srbija ad Beograd
Kontakt telefon

011/225-10-18

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada poljoprivrede - magacin za jabuke, br. zgrade 1, površine 1821m2, izgrađena na kat. parc. br. 1383/17 KO Bogojevići, procenjene vrednosti 62.246,150,40 dinara;
Kat. parc., potes "Medljen" po kulturi ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 0.37,97ha, procenjene vrednosti 3.708.302,08 dinara;
Kat. parc. br. 1323/17, potes "Medljen", po kulturi zemljište pod zgradom - objektom, površine 0.18,21ha i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 0.15,16ha, procenjene vrednosti 3.259.047,68 dinara. A na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.