Zgrada turizma u Čajetini


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Čajetina OpštinaČajetina
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-191/2018 dana 11.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacHalkbank ad Beograd
Kontakt telefon

011/204-18-72 i 011/204-19-56

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zgrada turizma, HOTEL broj 1, površine u gabaritu 1635m2, postojećem na kat parc br.4586/191 upisanom u List nepokretnosti 3388 KO Čajetina, procenjene vrednosti 134.986.970,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.