Stambeni objekat sa zemljištem u Zrenjaninu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaIve Lole Ribara 33 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja neposrednom pogodbom sledećih nepokretnosti:

1. Porodična stambena zgrada br. dela 1, površine 99 m², na k.p. br. 100, u ulici Ive Lole Ribara 33, Taraš, Zrenjanin.

2. Zemljište pod zgradom – objektom, br. dela 1, površine 99 m², na k.p.br. 100, u ulici Ive Lole Ribara 33, Taraš, Zrenjanin.

3. Zemljište uz zgradu i drugi objekat, br. dela 2, površine 500 m², na k.p.br. 100, u ulici Ive Lole Ribara 33, Taraš, Zrenjanin.

4. Njiva 2. klase, br. dela 3, površine 856 m², na k.p.br. 100, u ulici Ive Lole Ribara 33, Taraš, Zrenjanin.

Navedene nepokretnosti su upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Taraš.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 455.035,35 RSD, a cena nepokretnosti se slobodno ugovara.

Zainteresovani kupci su dužni da javnom izvršitelju dostave pisanu ponudu za navedene nepokretnosti, na adresu sedišta kancelarije, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.15, III sprat, Zrenjanin, najkasnije do 21.09.2018. godine.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti razgledanje nepokretnosti, uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel. 023/600-529.

Zainteresovani kupci su dužni da uplate jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, odnosno 45.503,53 RSD, i o tome dostave dokaz o uplati javnom izvršitelju. Jemstvo se uplaćuje na račun javnog izvršitelja Željka Kesića iz Zrenjanina br. 205-210319-19, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u neposrednoj pogodbi u predmetu I.I. A73/2016”, i pozivom na broj I.I. A73/2016.

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom između javnog izvršitelja, Željka Kesića, kao prodavca koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i kupca, zaključiće se dana 25.09.2018. godine u 10:00 časova, na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja.

Zaključak o dodeljivanju nepokretnosti donosi se odmah posle zaključenja ugovora o prodaji.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun javnog izvršitelja.

ID: A 333 - 16