Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Lajkovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Lajkovac OpštinaLajkovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Nine Kiurski u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište pod zgradom –objektom površine 58m2, zemljište uz zgradu objekat površine 5a00m2, voćnjak 2. Klase površine 62m2, porodična stambena zgrada PR broj zgrade 1 , parcela 1/1 sve upisano u LN 888 KO Lajkovac.
2. Pašnjak 1.klase površine 10a49m2 katastarska parcela 2 upisana u LN 888 KO Lajkovac;
3. Njiva 3.klase površine 9a34m2 katastarska parcela 186/1 upisana u LN 888 KO Lajkovac;

Vrednost nepokretnosti koja se prodaje je utvrđena na iznos:

Nepokretnost pod rednim brojem 1 je utvrđena na iznos od 3.965.699,87 dinara;
Nepokretnost pod rednim brojem 2 utvrđena na iznos od 1.254.504,34 dinara;
Nepokretnost pod rednim brojem 3 utvrđena u iznosu od 670.185,16 dinara;

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti odnosno za nepokretnost pod rednim brojem:
1 - 2.379.419,92 dinara;
2- 752.702,60 dinara;
3 – 402,471,09 dinara;