Zemljište sa pomoćnim objektima u Belegišu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Belegiš OpštinaStara Pazova
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 291/2017 dana 11.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEOS Matrix
Kontakt telefon

063 /497-270

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Kat. parc. br. 23:
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 1, potes Selo, površine 1a98m2 - zemljište u građevinskom području;
Zemljište pod zgradom - objektom, broj zgrade 2, potes Selo, površine 1a70m2 - zemljište u građevinskom području;
Njiva 3. klase, potes Selo, površine 28a33m2 - zemljište u građevinskom području;

Ostale zgrade - štala - broj zgrade 1, površine u osnovi 1a98m2, potes selo, sagrađena na kat. parc. br. 23;
Ostale zgrade - praščanik - broj zgrade 2, površien u osnovi 1a70m2, potes Selo, sagrađena na kat. parc. br. 23, sve upisano u LN br. 275 KO Belegiš.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 3.524.927,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti i iznosi 2.467.448,90 dinara.