Zemljište u Sirigu - UniCredit Bank


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaNovosadska 7/1 OpštinaTemerin
Cena EUR*32.109 € Jemstvo6.368 €
Pravni osnov

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-12-85

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Zemljište pod zgradom-objektom površine 109m2, ulica Novosadska br. 7/1, na kat. parceli br. 654/1, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Zemljište pod delom zgrade površine 96m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/1, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Zemljište uz zgradu-objekat površine 161m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/1, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Zemljište pod zgradom-objektom površine 48m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/2, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Zemljište pod zgradom-objektom površine 13m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/2, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Zemljište pod zgradom-objektom površine 109m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/2, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Njiva 2. klase, površine 4a 48m2, ulica Novosadska, na kat. parceli br. 654/2, upisano u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig.
- Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 109m2, broj etaže Pr, ul. Novosadska br. 7/1, sagrađena na katastarskoj parceli br. 654/1, upisana u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Pomoćna zgrada br. 1, površine u gabaritu 48m2, broj etaže Pr, ul. Novosadska, sagrađena na katastarskoj parceli br. 654/2, upisana u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Pomoćna zgrada br. 2, površine u gabaritu 13m2, broj etaže Pr, ul. Novosadska, sagrađena na katastarskoj parceli br. 654/2, upisana u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,
- Pomoćna zgrada-deo br. 3, površine u gabaritu 109m2, broj etaže Pr, ul. Novosadska, sagrađena na katastarskoj parceli br. 654/2, upisana u List nepokretnosti br. 3211 k.o. Sirig,

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 7.577.699,34 RSD. Početna cena: 3.788.849,67 dinara.