Kuća u Crvenki


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaSave Kovačevića 27 OpštinaKula
Cena EUR*16.500 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-14/2018 od dana 01.02.2018.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53 i 060/818-34-48< prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 102m2, na adresi Save Kovačevića br. 27, izgrađena na kat.parceli br. 1087, upisana u list nepokretnosti broj 725 KO Crvenka.

Sva zainteresovana lica za navedenu nepokretnost mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.