Pomoćni objekti u Osanici


VrstaOstalo Broj prodaje1
AdresaKO Osanica OpštinaŽagubica
Cena EUR*63.074 € Jemstvo9.011 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-149/2016 dana 29.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Pomoćna zgrada broj 4, spratnosti pr1, građevinske površine 2000m2, izgrađena na kp.br. 7607/1, potes Kej, upisano u LN br. 2114 KO Osanica;
Pomoćna zgrada, br. zgrade 1, br. etaža pr1, građevinske površine 507m2, adresa Kej, parc.br. 7610/3, upisano u LN br. 1960 KO Osanica, sa svim sastavnim delovima navedenih nepokretnosti, prirodnim plodovima koji nisu odvojenie od nepokretnosti pripacima nepokretnosti i svim poboljšanjima i povećanjima vrednostima nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 10.722.618,02 dinarar, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 26.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja na adresi Kosančićeva broj 3, lok. 5, Požarevac.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.