Stambeno poslovni objekat u Novom Sadu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaTreća Nova 62 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*27.927 € Jemstvo3.990 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje13.12.2019. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24, 011/220-89-89 i 011/220-89-48

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se PRVA prodaja javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika i to:

– porodična stambena zgrada na parceli 2238, broj zgrade 1, broj etaža: Po-1,Pr-1 i Pk-1, u Novom Sadu, Ul. Treća br. 62, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III,
– porodična stambena zgrada, sa poslovnim prostorom u prizemlju, postojeća na parceli 2238, broj zgrade 2, broj etaža:Pr-1 i Pk-1, u Novom Sadu, Ul. Treća br. 62, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III,
– pomoćna zgrada na parceli 2238, broj zgrade 5, broj etaža:Pr, u Novom Sadu, Ul. Treća br. 62, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III,
– Trosoban stan-dupleks, Po+Pr+Pk, u prizemlju porodične stambene zgrade, na parceli 2238, broj zgrade 1, Ul. Treća br 62, broj posebnog dela 1, površine 143m2, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III,
– Poslovni prostor – jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, u prizemlju porodične stambene zgrade-sa poslovnim prostorom u prizemlju, broj zgrade 2, u Novom Sadu, Ul. Treća br. 62A, broj posebnog dela 1, površine 18m2, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III,
– Trosoban stan-dupleks,Pr+Pk, u prizemlju porodične stambene zgrade sa poslovnim prostorom u prizemlju, na parceli 2238, broj zgrade 2, u Novom Sadu Ul. Treća br 62A, broj posebnog dela 1, površine 105m2, upisano u list nepokretnosti 572 KO Novi Sad III sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 205m2.

Vrednost nepokretnosti iznosi ukupno 4.707.665,52 dinara, a utvrđena je zaključkom posl.br. I.I 188/2019 od dana 14.11.2019. godine na osnovu procene, izvršene od strane stručnog lica u oktobru 2019.godine.

Početna cena na PRVOM javnom nadmetanju iznosi 3.295.365,86 dinara što predstavlja 70% procenjene vrednosti nepokretnosti.

PRVA prodaja na javnom nadmetanju održaće se dana 13.12.2019.godine sa početkom u 11,00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Novom Sadu, Železnička br. 42/1, te se ovim zaključkom sva zainteresovana lica pozivaju.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja najkasnije do dana 13.12.2019.godine polože jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti i koja o tome dostave dokaz javnom izvršitelju prepočetka javnog nadmetanja.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000038-81 koji se vodi kod “Sberbank Srbije” AD Beograd sa pozivom na posl.br.I.I 188/2019, sa napomenom: jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje što je izvršni dužnik dužan omogućiti, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.