Davidovac - zemljište


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Davidovac OpštinaKladovo
Cena EUR*7.751 € Jemstvo2.562 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-400/2015 dana 27.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 214 KO Davidovac i to na kat. parc. br. 1302/2, broj zgrade 1, zemljište pod zgradom - objetkom, površine 84m2, građevinsko zemljište izvan građevinskog objekta, potes Selo, zemljište uz zgradu - objekat, pov. 5ari, građevinsko zemljište izvan građevinskog objekta, potes Selo, voćnjak 4. klase, pov. 0.02.03ha, građevinsko zemljište izvan građevinskog objekta, u privatnoj svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1;
Nepokretnosti upisane u LN br. 469 KO Davidovac, kp.br. 1732, potes Čukara, vinograd 4. klase površine 0.29.90ha, poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 730/2913, nepokretnosti upisane u LN br. 587 KO Davidovac, kp.br. 1799, potes Čukara, livada 6. klase, pov. 0.05.13ha, poljopviredno zemljište u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 246/492 i nepokretnosti upisanih u LN br. 65 KO Davidovac, kp.br. 1656/1, potes Čukara, šuma 3. klase, pov. 0.71.18ha, poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 727/7064, u privatnoj svojini izvršnog dužnika, procenjene vrednosti 3.048.535,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 914.560,50 dinara.