Jezgroviće - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Jezgroviće OpštinaTutin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-408/2017 dana 03.08.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65 i 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs; nikola.dagovic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 138 KO Jezgroviće i to porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, na potesu Polje, površine 39m2 sa pripadajućim zemljištem površine 3a62m2, postojeće na kat. parc. br. 1523/3 sa obimom udela izvršnog dužnika 1/1, procenjene vrednosti 2.298.030,00 dinara.

Početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

Pozivaju se zainteresovana lica za kupovina predmetne nepokretnosti da pismenim putem dostave ponude javnom izvršitelju Danki Ristanović iz Novog Pazara, ul. 28. Novembar bb1/c, u roku od 30 dana od objavljivanja zaključka.