Vrčin - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Vrčin OpštinaBeograd-Grocka
Cena EUR*80.871 € Jemstvo11.553 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. Iv - 463/2017 dana 05.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/785-81-11; 065/504-44-44; aleksandar@advokatdjordjevic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Ostalo veštački stvoreno nepl. zemlj. površine 6a37m2, potes PT, postojeće na kat. parc. br. 3741/3, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Šuma 3. klase, površine 10a67m2, potes PT, postojeće na kat. parc. br. 3741/2 upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Šuma 3. klase, površine 42a34m2, potes PT, postojeće na kat. parc. br. 3742/2, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Njiva 3. klase, površine 78a00m2, potes Reka, postojeće na kat. parc. br. 4976/1, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Njiva 3. klase, površine 11a58m2, potes Selo, postojeće na kat. parc. br. 5039/1, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Zemljište pod zgradom - objektom površine 1a09m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/1, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Zemljište uz zgradu - objekat, površine 1a44m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/1, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Zemljište pod zgradom - objektom površine 1a07m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/2, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Zemljište pod delom zgrade, površine 5m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/2, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Voćnjak 3. klase, površine 4a09m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/2, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1a37m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/3, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Voćnjak 3. klase, površine 2a39m2, postojeće na kat. parc. br. 5095/3, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Pomoćna zgrada, broj zgrade 1, postojeća na kat. parc. br. 5095/2, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin;
Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, postojeća na kat. parc. br. 5095/3, upisana u LN br. 7993 KO Vrčina, sve u privatnoj svojini izvršnog dužnika, sa obimom udela 1/1 kao i :
Porodična stambena zgrada - deo, broj zgrade 2, postojeća na kat. parc. br. 5095/1, upisana u LN br. 7993 KO Vrčin, u privatnoj svojini izvršnog dužnika.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 13.748.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 27.06.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u sali javnog izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1, u Beogradu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.