Srpski Miletić - stambeno poslovni objekat


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Srpski Miletić OpštinaOdžaci
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka 1 Iv. 51/14 dana 31.05.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 1195 KO Srpski Miletić i to 53/396 dela pomoćne zgrade pod brojem zgrade1 izgrađene na kat. parc. br. 511/2, na zemljište pod zgradom - objektom u u lici Staojana Ljubića površine 30m2 sa njivom 1. klase, površine 6ara81m2, odnosno ukupne površine od 7ara11m2;
Nepokretnost upisana u LN br. 1810 KO Srpski Miletić, 58/264 dela porodične stambene zgrade pod broj zgrade 1, 58/264 dela pomoćnih zgrada pod broj zgrade 2, 3 i 4 kao i novosagrađenog poslovnog prostora - kafića površine 62,72m2 (koji nije uvedene u LN), sa izgrađenom na parc. br. 511/1 u ulici Stojana Ljubića broj 79, na zemljištu pod zgradom - objektom, zemljište uz zgradu - objekat sa njivom 1. klase, sve ukupne površine 14ara19m2;
Nepokretnost upisana u LN br. 1818 KO Srpski Miletić, 11/99 dela parc. br. 116/2 u potesu Selo, njive 1. i 3. klase, ukupne površine od 3a35m2, kao i 11/99 dela parc. br. 2592 u potesu Bašta 2, njive 1. klase, površine od 7a79m2;
Nepokretnost upisana u LN br. 1819 KO Srpski Miletić 31/24 dela parc. br. 1158, u potes Selo, njiva 1. klase površine 3a55m2, 31/264 dela parc. br. 2134 u potesu Bašte, njiva 1. klase, površine od 5a11m2 i 31/264 dela parc. br 2591 u potesu Bašte 2, njiva 1. klase površine od 13a52m2;
Nepokretnost upisan u LN br. 653 KO Srpski Miletić 1/2 dela parc .br 2590 u potesu Bašte 2, njiva 1. klase površine od 7ari i 62m2, vlasništvo izvršnog dužnika.

Ukupna procenjena vrednost nepokretnost iznosi 1.726.035,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u Osnovnom sudu u Somboru, Venac Stepe Stepanovića broj 13, dana 05.07.2018. godine sa početkom u 12,30 časova u kancelariji broj 44/II.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplat 10% od procenjene vrednosti.