Zemljište u Titelu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Titel OpštinaTitel
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK banka AD Beograd
Kontakt telefon

Call centar banke 0800-10-10-15

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Zemljište u Tielu (KP 4300/2 i 4300/4) ukupne površine 27ha 95a 36m2 , u području radne zone Jug neposredno uz železničku prugu uz obau reke Tise.

Navedene parcele predstavljaju građevinsko zemljište izvan građevinskog područja,, sve u privatnoj svojini sa obimom udela 1/1 u korist AIK Banke AD Beograd. Ukupna površina svih parcela je 27ha 95a 36m2.

Predmetne parcele se nalaze u radnoj zoni u južnom delu grada neposredno uz železničku prugu uz obalu reke Tise. Radna zona Titela se nalazi u blizini naselja i pruža se nizvodno u dužini 4,5km uz obalu reke Tise. Do ove lokacije se dolazi lako i brzo međugradskim saobraćajnicama R110 (koji povezuje Titel sa Zrenjaninom i Novim Sadom) i R122(povezuje Titel sa auto-putem E-75). Neposredno uz parcele prolazi i železnička pruga Novi Sad-Titel-Orlovat.

Po prostrornom planu opštine Titel, ove parcele su u funkciji urbanističkih parametara za radne zone i komplekse gde je dozvoljena gradnja: poslovnih,proizvodnih,skladišnih, ekonomskih i uslužnih objekata kao i objekata infrastruktura.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnne@aikbanka.rs ili na adresu „AIK BANKA“ AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor nabavke ,logistike i upravljanja imovinom“