Stambeni objekat sa zemljištem u Kanjiži


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKarađorđeva 23 OpštinaKanjiža
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje20.08.2018. Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Osnovni sud u Senti oglašava drugu javnu prodaju sledećih nepokretnosti:

1. 1/1 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 5743 KO Kanjiža:
• Br. parcele 910, Karađorđeva, voćnjak 2. klase, površine 3 a 45 m², u iznosu 607.200,00 RSD.
• Br. parcele 6908, Pionirski Trg, njiva 3. klase, površine 31 a 05 m², u iznosu 543.550,00 RSD.
• Br. parcele 7042, Železnički put, njiva 2. klase, površine 10 a 85 m², u iznosu 189.875,00 RSD.
• Br. parcele 7044, Pionirski Trg, njiva 3. klase, površine 05 a 41 m², u iznosu 94.675,00 RSD.

2. 1/8 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 4586 KO Kanjiža, br. parcele 908, Karađorđeva, zemljište pod zgradom – objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 45 m², Karađorđeva, zemljište pod zgradom - objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 33 m², Karađorđeva, zemljište uz zgradu - površine 5 a, Karađorđeva, njiva 1. klase površine 2 a 39 m², ukupne površine 8 a 17 m², u iznosu od 275.931,52 RSD.

3. 1/1 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 1577 KO Kanjiža, br. parcele 905/1, Karađorđeva 23, zemljište pod zgradom – objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 1 a 66 m², Karađorđeva, zemljište uz zgradu - površine 2 a 71 m², ukupne površine 4 a 37 m², u iznosu od 4.309.005,12 RSD.

Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je zaključkom ovog suda br. I.I. 49/2016 od 23.12.2014. godine, u ukupnom iznosu od 6.020.236,64 RSD.

Početna cena na ovom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Datum aukcije: 20.08.2018. godine u 08:30 časova, u kancelariji br. 14 zgrade Osnovnog suda u Senti, sudija Hrečuk Mihaljev Ljiljana.

Instrukcije za plaćanje:
Pravo učešća imaju lica koja su položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti za koju licitiraju, i dostave dokaz o uplati, najkasnije do pre početka javnog nadmetanja.

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos u dinarskoj vrednosti, u roku od 8 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, a na račun Osnovnog suda u Senti, br. 840-451802-06. Ukoliko polaganje cene izostane, prodaja će se oglasiti nevažećom, i na teret položene jemčevine će se zakazati nova prodaja.

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

ID: A 24 - 14