Stambeni objekat sa zemljištem u Kanjiži


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKarađorđeva 23 OpštinaKanjiža
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacSBERBANK Srbija
Kontakt telefon

Kontakt centar - 19909

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Osnovni sud u Senti oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti:

1. 1/1 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 5743 KO Kanjiža:

• Br. parcele 910, Karađorđeva, voćnjak 2. klase, površine 3 a 45 m², u iznosu 607.200,00 RSD.

• Br. parcele 6908, Pionirski Trg, njiva 3. klase, površine 31 a 05 m², u iznosu 543.550,00 RSD.

• Br. parcele 7042, Železnički put, njiva 2. klase, površine 10 a 85 m², u iznosu 189.875,00 RSD.

• Br. parcele 7044, Pionirski trg, njiva 3. klase, površine 05 a 41 m², u iznosu 94.675,00 RSD.

2. 1/8 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 4586 KO Kanjiža, br. parcele 908, Karađorđeva, zemljište pod zgradom – objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 45 m², Karađorđeva, zemljište pod zgradom - objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 33 m², Karađorđeva, zemljište uz zgradu - površine 5 a, Karađorđeva, njiva 1. klase površine 2 a 39 m², ukupne površine 8 a 17 m², u iznosu od 275.931,52 RSD.

3. 1/1 dela nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 1577 KO Kanjiža, br. parcele 905/1, Karađorđeva 23, zemljište pod zgradom – objektom sa porodičnom stambenom zgradom površine 1 a 66 m², Karađorđeva, zemljište uz zgradu - površine 2 a 71 m², ukupne površine 4 a 37 m², u iznosu od 4.309.005,12 RSD.

• Procenjena vrednost predmetnih nepokretnosti utvrđena je zaključkom ovog suda br. I.I. 205/17 od 30.11.2017. godine, u ukupnom iznosu od 6.020.236,64 RSD.

AUKCIJSKA PRODAJA ĆE BITI ZAKAZANA.

ID: A 24 - 14