Gornji Milanovac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Gornji Milanovac OpštinaGornji Milanovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv.br. 8456/11 Iv.br. 6221/12 dana 17.07.2018. godine.

Datum javne prodaje27.09.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada na kp.br. 50105/47 u pov. od 0.01.57ja, zemljište pod zgradom - objektom u pov. od 0.04.02ha, vrednosti 10.231.500,00 dinara;
Zemljište uz zgradu - objekat, vrednosti 955.890,00 dinara, što sve predstavlja ukupnu površinu od 0.05.59ha, po LN br. 21104 KO Gornji Milanovac, čija ukupna vrednost iznosi 11.187.390,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti porodične stambene zgrade, za iznos od 573.534,00 dinara, što je 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti zemljišta uz zgradu, sve upisano u LN br. 51104 KO Gornji Milanovac.

Prvo ročište održaće se u zgradi Osnovnog suda u Gornjem Milanovc, dana 27.09.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova, sudnica broj 20.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.