Stan i garaže u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje3
AdresaTeodora Drajzera 11/L OpštinaBeograd-Savski Venac
Cena EUR*186.000 € Jemstvo18.600 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-108/2017 od dana 27.11.2017.godine.

Datum javne prodaje20.11.2018. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53 i 060/818-34-48, prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dvosoban stan broj 9, na prvom spratu zgrade, korisne površine 61,03m2; dvosoban stan broj 10, na prvom spratu zgrade, korisne površine 54,42m2; garaža broj 3 (garažno mesto, stambeni deo), korisne površine 12,5m2 u podrumu zgrade; garaža broj 4 (garažno mesto, stambeni deo), korisne površine 12,35m2 u podrumu zgrade; sve na adresi Teodora Drajzera br. 11/L, sve izgrađeno na kat.parceli br. 20294/1, sve upisano u list nepokretnosti broj 4551 KO Savski Venac.

Javno nadmetanje će se održati dana 20.11.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, 11 070 Novi Beograd.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta pre početka aukcijske prodaje, uplatom na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak prodaje.

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od 5% od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.

Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja aukcijske prodaje. Kupac se obavezuje da na dan potpisivanja ugovora isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.