Poslovna zgrada u Paraćinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaIve Andrića 42 OpštinaParaćin
Cena EUR*11.730 € Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-931/2011 od dana 05.05.2011.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53 i 060/818-34-48; prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost br.1, površine u gabaritu 28m2, na adresi Ive Andrića br.42, izgrađena na kat.parceli br.2205/70, upisana u list nepokretnosti br. 5120 KO Paraćin grad .

Sva zainteresovana lica za navedenu nepokretnost mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.